Liczba -3 jest miejscem zerowym funkcji f(x)=(2m-1)x+9. Wtedy

Liczba \(-3\) jest miejscem zerowym funkcji \(f(x)=(2m-1)x+9\). Wtedy:

\(m=-2\)
\(m=0\)
\(m=2\)
\(m=3\)
Rozwiązanie:

Analizując informację o miejscu zerowym możemy wywnioskować, że funkcja przyjmuje wartość równą \(0\) dla \(x=-3\). To oznacza, że gdybyśmy do wzoru tej funkcji podstawili trójkę, to powinniśmy otrzymać zero i właśnie na podstawie tego równania wyznaczymy wartość parametru \(m\):
$$f(-3)=0 \\
(2m-1)\cdot(-3)+9=0 \\
-6m+3+9=0 \\
-6m=-12 \\
m=2$$

Odpowiedź:

C. \(m=2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments