Liczba |3-9|/-3 jest równa

Liczba \(\frac{|3-9|}{-3}\) jest równa:

\(2\)
\(-2\)
\(0\)
\(-4\)
Rozwiązanie:

$$\frac{|3-9|}{-3}=\frac{6}{-3}=-2$$

Odpowiedź:

B. \(-2\)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.