Liczba √[3]8-3 jest liczbą naturalną. Liczba √[3]64-√25 jest liczbą ujemną

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Liczba \(\sqrt[3]{8}-3\) jest liczbą naturalną.
Liczba \(\sqrt[3]{64}-\sqrt{25}\) jest liczbą ujemną.
Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
$$\sqrt[3]{8}-3=2-3=-1$$

Liczby ujemne nie są liczbami naturalnymi, więc pierwsze zdanie jest nieprawdą.

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
$$\sqrt[3]{64}-\sqrt{25}=4-5=-1$$

To oznacza, że drugie zdanie jest prawdą.

Odpowiedź

1) FAŁSZ

2) PRAWDA

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Anonim

lol dlaczego w obu jest -1 i jest prawda fałsz