Liczba 3/4 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem f(x)=(5/3m-4)x+3m+6

Liczba \(\frac{3}{4}\) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \(f\) określonej wzorem \(f(x)=\left(\frac{5}{3}m-4\right)x+3m+6\). Wynika z tego, że liczba \(m\) jest równa:

Rozwiązanie

Miejsce zerowe to taki argument \(x\), dla którego funkcja przyjmuje wartość równą \(0\). Obrazowo rzecz ujmując, musimy do wzoru funkcji podstawić \(x=\frac{3}{4}\) i sprawdzić, kiedy wartość tej funkcji będzie równa \(0\), zatem:
$$\left(\frac{5}{3}m-4\right)\cdot\frac{3}{4}+3m+6=0 \\
\frac{15}{12}m-3+3m+6=0 \\
1\frac{3}{12}m+3m+3=0 \\
4\frac{1}{4}m+3=0 \\
4\frac{1}{4}m=-3 \\
\frac{17}{4}m=-3 \quad\bigg/\cdot\frac{4}{17} \\
m=-\frac{12}{17}$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments