Liczba 2log2 3 – 2log2 5 jest równa

Liczba \(2\log_{2}3-2\log_{2}5\) jest równa:

\(\log_{2}\frac{9}{25}\)
\(\log_{2}\frac{3}{5}\)
\(\log_{2}\frac{9}{5}\)
\(\log_{2}\frac{6}{25}\)
Rozwiązanie:

W tym zadaniu skorzystamy z dwóch wzorów:
$$r\cdot \log_{a}x=\log_{a}x^r \\
\log_{a}x-\log_{a}y=\log_{a}\frac{x}{y}$$

Zatem:
$$2\log_{2}3-2\log_{2}5=\log_{2}3^2-\log_{2}5^2= \\
=\log_{2}9-\log_{2}25=\log_{2}\frac{9}{25}$$

Odpowiedź:

A. \(\log_{2}\frac{9}{25}\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
leszek

jak rozwiązać 2log przy podstawie 4 z liczby 1/3 -log przy podstawie 4 z liczby 1/18