Liczba (2√8-3√2)^2 jest równa

Liczba \((2\sqrt{8}-3\sqrt{2})^2\) jest równa:

Rozwiązanie

Korzystając z działań na potęgach i pierwiastkach, a także pamiętając o wzorze skróconego mnożenia \((a-b)^2=a^2-2ab+b^2\), wyjdzie nam, że:
$$(2\sqrt{8}-3\sqrt{2})^2= \\
=(2\sqrt{8})^2-2\cdot2\sqrt{8}\cdot3\sqrt{2}+(3\sqrt{2})^2= \\
=4\cdot8-12\sqrt{16}+9\cdot2= \\
=32-12\cdot4+18= \\
=32-48+18= \\
-16+18=2$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments