Liczba 2^4/3*√[3]2^5 jest równa

Liczba \(2^{\frac{4}{3}}\cdot\sqrt[3]{2^5}\) jest równa:

\(2^{\frac{20}{3}}\)
\(2\)
\(2^{\frac{4}{5}}\)
\(2^3\)
Rozwiązanie:

Pamiętając o tym, że \(\sqrt[3]{2^5}=(2^5)^\frac{1}{3}=2^{\frac{5}{3}}\) możemy całość obliczyć w następujący sposób:
$$2^{\frac{4}{3}}\cdot\sqrt[3]{2^5}=2^{\frac{4}{3}}\cdot2^{\frac{5}{3}}= \\
=2^{\frac{4}{3}+\frac{5}{3}}=2^{\frac{9}{3}}=2^3$$

Odpowiedź:

D. \(2^3\)

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
monia k

życzę panu dużo zdrówka dziękuję pomogłam synkowi w lekcjach