Liczba 2-2(√3-1)^2

Liczba \(2-2(\sqrt{3}-1)^2\):

Rozwiązanie

Korzystając ze wzoru skróconego mnożenia \((a-b)^2=a^2-2ab+b^2\) możemy zapisać, że:
$$2-2(\sqrt{3}-1)^2=2-2\cdot(3-2\sqrt{3}+1)=2-2\cdot(4-2\sqrt{3})= \\
=2-8+4\sqrt{3}=-6+4\sqrt{3}\approx-6+6,92\approx0,92$$

To oznacza, że ta liczba należy do przedziału \((0;1)\).

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments