Liczba (2^-2*3^-1/2^-1*3^-2)^0 jest równa

Liczba \(\left(\frac{2^{-2}\cdot3^{-1}}{2^{-1}\cdot3^{-2}}\right)^0\) jest równa:

\(1\)
\(4\)
\(9\)
\(36\)
Rozwiązanie:

Tego zadania nie musimy tak naprawdę obliczać, bo niezależnie od tego jaka wartość wyjdzie nam w nawiasie (ważne tylko by była różna od zera, a ta na pewno będzie, bo są same liczby dodatnie) to po podniesieniu jej do potęgi zerowej otrzymamy wynik równy \(1\).

Odpowiedź:

A. \(1\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments