Liczba 0,(3)-23/33 jest równa

Liczba \(0,(3)-\frac{23}{33}\) jest równa:

Rozwiązanie

Wiedząc, że \(0,(3)=\frac{1}{3}\) możemy całość zapisać w taki oto sposób:
$$0,(3)-\frac{23}{33}=\frac{1}{3}-\frac{23}{33}=\frac{11}{33}-\frac{23}{33}=\frac{-12}{33}=-\frac{4}{11}$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments