Kwotę 1000zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym

Kwotę \(1000zł\) ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości \(4\%\) w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości \(19\%\). Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa:

\(1000\cdot\left(1-\frac{81}{100}\cdot\frac{4}{100}\right)\)
\(1000\cdot\left(1+\frac{19}{100}\cdot\frac{4}{100}\right)\)
\(1000\cdot\left(1+\frac{81}{100}\cdot\frac{4}{100}\right)\)
\(1000\cdot\left(1-\frac{19}{100}\cdot\frac{4}{100}\right)\)
Rozwiązanie:

Istota lokaty polega na tym, że wpłacamy na jakiś czas kwotę np. \(1000zł\), a po upływie określonego terminu bank wypłaci nam \(1000zł\) plus odsetki, które będą pomniejszone o podatek. Odsetki w naszym przypadku będą równe \(\frac{4}{100}\cdot1000\). Musimy je jeszcze pomniejszyć o podatek \(19\%\), czyli pomnożyć je przez \(\frac{81}{100}\) (mnożymy przez \(\frac{81}{100}\), bo po odliczeniu podatku otrzymana kwota będzie stanowiła \(81\%\) kwoty wyjściowej).

Po roku możemy więc wypłacić \(1000+\frac{81}{100}\cdot\frac{4}{100}\cdot1000\). Takiego zapisu nie mamy w sugerowanych odpowiedziach \(ABCD\), ale wystarczy wyłączyć wartość \(1000\) przed nawias i okaże się, że prawidłowa będzie odpowiedź trzecia, bowiem:
$$1000+\frac{81}{100}\cdot\frac{4}{100}\cdot1000=1000\cdot(1+\frac{81}{100}\cdot\frac{4}{100})$$

Odpowiedź:

C. \(1000\cdot\left(1+\frac{81}{100}\cdot\frac{4}{100}\right)\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments