Które zdanie o zależności czasu inkubacji od masy ciała ptaka jest prawdziwe?

Jeżeli struś ma masę \(100kg\), a kura masę \(1kg\), to zgodnie z tabelą różnica mas ich jaj wyrażona w gramach jest równa:

egzamin ósmoklasistyKtóre zdanie o zależności czasu inkubacji od masy ciała ptaka jest prawdziwe?

Rozwiązanie

Prześledźmy po kolei każdą z odpowiedzi:
Odp. A. Czas inkubacji jest wprost proporcjonalny do masy ciała ptaka
Komentarz: To jest nieprawda, bo przykładowo ptak o masie \(10g\) ma czas inkubacji \(10\) dni, a ptak \(10\) razy większy (\(100g\)) ma zaledwie \(60\%\) większy czas inkubacji, który wynosi \(16\) dni. Aby wielkości były wprost proporcjonalne, to czas inkubacji musiałby także być \(10\) razy większy, czyli wynosić \(100\) dni.

Odp. B. Czas inkubacji rośnie wraz ze wzrostem masy ciała ptaka
Komentarz: To jest prawda, bo faktycznie im większa masa ptaka tym dłuższy czas inkubacji.

Odp. C. Czas inkubacji jest odwrotnie proporcjonalny do masy ciała ptaka
Komentarz: To jest nieprawda, bo wraz ze wzrostem masy ciała wzrasta czas inkubacji (przy wartościach odwrotnie proporcjonalnych wraz ze wzrostem masy ciała czas inkubacji powinien proporcjonalnie maleć).

Odp. D. Czas inkubacji maleje wraz ze wzrostem masy ciała ptaka
Komentarz: To jest nieprawda, bo czas inkubacji zawsze wzrasta wraz ze wzrostem masy ciała ptaka, a nie maleje.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments