Kolarz pokonał trasę 114km. Gdyby jechał ze średnią prędkością mniejszą o 9,5km/h

Kolarz pokonał trasę \(114km\). Gdyby jechał ze średnią prędkością mniejszą o \(9,5km/h\), to pokonałby tę trasę w czasie o \(2\) godziny dłuższym. Oblicz, z jaką średnią prędkością jechał ten kolarz.

Rozwiązanie:
Krok 1. Wprowadzenie oznaczeń i zapisanie układu równań.

W całym zadaniu przyda nam się znajomość wzoru \(v=\frac{s}{t}\) i umiejętność jego zamiany na pożądaną formę.
\(v\) – średnia prędkość kolarza (w \(\frac{km}{h}\))
\(t\) – czas jazdy kolarza (w godzinach)
\(s=114\) – pokonana trasa (w kilometrach)

Krok 2. Ułożenie i rozwiązanie układu równań.

Na podstawie treści zadania możemy zapisać dwa równania, które stworzą układ równań:
\begin{cases}
114=vt \\
(v-9,5)(t+2)=114
\end{cases}

Najprościej będzie podstawić wartość \(t=\frac{114}{v}\) z pierwszego równania do drugiego, dzięki czemu otrzymamy:
$$\require{cancel}
(v-9,5)\left(\frac{114}{v}+2\right)=114 \quad\bigg/\cdot v \\
(v-9,5)(114+2v)=114v \\
\cancel{114v}+2v^2-1083-19v=\cancel{114v} \\
2v^2-19v-1083=0$$

Krok 3. Obliczenie powstałego równania kwadratowego.

Współczynniki: \(a=2,\;b=-19,\;c=-1083\)
$$Δ=b^2-4ac=(-19)^2-4\cdot2\cdot(-1083)=361-(-8664)=361+8664=9025 \\
\sqrt{Δ}=\sqrt{9025}=95$$

$$v_{1}=\frac{-b-\sqrt{Δ}}{2a}=\frac{-(-19)-95}{2\cdot2}=\frac{19-95}{4}=\frac{-76}{4}=-19 \\
v_{2}=\frac{-b+\sqrt{Δ}}{2a}=\frac{-(-19)+95}{2\cdot2}=\frac{19+95}{4}=\frac{114}{4}=28,5$$

Ujemną prędkość oczywiście odrzucamy, więc jedyną prawidłową odpowiedzią jest \(v=28,5\frac{km}{h}\).

Odpowiedź:

\(v=28,5\frac{km}{h}\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
anon

Na samym początku jak mnożone było przez v, to czemu (v-9,5) nie jest mnożone? Z góry dziękuję za odpowiedź