Klasę 3c w pewnej szkole tworzy 12 chłopców i pewna liczba dziewcząt

Klasę 3c w pewnej szkole tworzy \(12\) chłopców i pewna liczba dziewcząt. Prawdopodobieństwo, że osoba wybrana losowo z tej klasy jest dziewczyną, wynosi \(\frac{2}{5}\). Wynika stąd, że liczba osób w tej klasie jest równa:

Rozwiązanie

Wprowadźmy do zadania proste oznaczenia:
\(x\) - liczba dziewcząt
\(12\) - liczba chłopców
\(x+12\) - łączna liczba uczniów

Skoro prawdopodobieństwo wylosowania dziewczyny (czyli \(x\) z liczby \(x+12\)) jest równe \(\frac{2}{5}\), to:
$$\frac{2}{5}=\frac{x}{x+12} \\
2\cdot(x+12)=5x \\
2x+24=5x \\
3x=24 \\
x=8$$

To oznacza, że w tej klasie mamy \(8+12=20\) uczniów.

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments