Kąt środkowy oparty na łuku, którego długość jest równa 4/9 długości okręgu, ma miarę

Kąt środkowy oparty na łuku, którego długość jest równa \(\frac{4}{9}\) długości okręgu, ma miarę:

\(160°\)
\(80°\)
\(40°\)
\(20°\)
Rozwiązanie:

Jeżeli łuk jest równy \(\frac{4}{9}\) długości okręgu, to kąt środkowy będzie stanowił \(\frac{4}{9}\) miary kąta pełnego (czyli kąta \(360°\)). To oznacza, że nasz kąt środkowy ma miarę:
$$\frac{4}{9}\cdot360°=160°$$

Odpowiedź:

A. \(160°\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments