Kąt alfa jest ostry i sin alfa=8/9. Wówczas cos alfa jest równy

Kąt \(α\) jest ostry i \(sinα=\frac{8}{9}\). Wówczas \(cosα\) jest równy:

\(\frac{1}{9}\)
\(\frac{8}{9}\)
\(\frac{\sqrt{17}}{9}\)
\(\frac{\sqrt{65}}{9}\)
Rozwiązanie:

Z jedynki trygonometrycznej wiemy, że \(sin^2α+cos^2α=1\), zatem:
$$cos^2α=1-sin^2α \\
cos^2α=1-\left(\frac{8}{9}\right)^2 \\
cos^2α=1-\frac{64}{81} \\
cos^2α=\frac{17}{81} \\
cosα=\sqrt{\frac{17}{81}} \quad\lor\quad cosα=-\sqrt{\frac{17}{81}}$$

Ujemną wartość musimy odrzucić, bo dla kątów ostrych cosinus przyjmuje jedynie wartości dodatnie. Zostaje nam więc \(cosα=\sqrt{\frac{17}{81}}=\frac{\sqrt{17}}{\sqrt{81}}=\frac{\sqrt{17}}{9}\).

Odpowiedź:

C. \(\frac{\sqrt{17}}{9}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments