Kąt alfa jest ostry i sin alfa=4/5. Wtedy wartość wyrażenia sin alfa-cos alfa jest równa

Kąt \(α\) jest ostry i \(sinα=\frac{4}{5}\). Wtedy wartość wyrażenia \(sinα-cosα\) jest równa:

\(\frac{1}{5}\)
\(\frac{3}{5}\)
\(\frac{17}{25}\)
\(\frac{1}{25}\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie wartości cosinusa.

W zadaniu skorzystamy z tzw. „jedynki trygonometrycznej” opisanej wzorem \(sin^2α+cos^2α=1\). Do tego wzoru podstawimy sobie wartość sinusa z treści zadania i w ten sposób wyznaczymy wartość cosinusa, zatem:
$$sin^2α+cos^2α=1 \\
\left(\frac{4}{5}\right)^2+cos^2α=1 \\
\frac{16}{25}+cos^2α=1 \\
cos^2α=\frac{9}{25} \\
cosα=\frac{3}{5} \quad\lor\quad cosα=-\frac{3}{5}$$

Wartość ujemną odrzucamy, bo cosinus dla kątów ostrych przyjmuje jedynie wartości dodatnie.

Krok 2. Obliczenie wartości wyrażenia \(sinα-cosα\).

Znając wartości sinusa i cosinusa pozostaje nam już tylko obliczenie końcowej wartości wyrażenia:
$$sinα-cosα=\frac{4}{5}-\frac{3}{5}=\frac{1}{5}$$

Odpowiedź:

A. \(\frac{1}{5}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments