Kasia przygotowała prostopadłościenny szklany pojemnik, który zamierza wypełnić drobnymi kamyczkami

Kasia przygotowała prostopadłościenny szklany pojemnik, który zamierza wypełnić drobnymi kamyczkami, aby następnie ułożyć w nim dekorację z suszonych kwiatów. Na rysunku pokazano wymiary podstawy tego pojemnika oraz wysokość, do której mają sięgać kamyczki.

egzamin ósmoklasistyKamyczki są sprzedawane w torebkach. Zawartość jednej torebki pozwala wypełnić naczynie o pojemności \(500 ml\). Jaka jest najmniejsza liczba torebek z kamyczkami wystarczająca do wykonania dekoracji?

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie objętości potrzebnego wypełnienia.
Na początek obliczmy objętość, jaką zajmuje całe wypełnienie. Mamy podane wszystkie interesujące nas wymiary, zatem:
$$V=20cm\cdot15cm\cdot5cm \\
V=1500cm^3$$

Krok 2. Ustalenie ilości potrzebnych torebek.
Z treści zadania wynika, że jedna torebka pozwala wypełnić naczynie o pojemności \(500ml\), czyli \(500cm^3\). Nas interesuje wypełnienie \(1500cm^3\), zatem:
$$1500ml:500ml=3$$

To oznacza, że trzeba kupić przynajmniej trzy torebki z kamyczkami.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments