Jeżeli do liczby x dodamy 3, to otrzymamy

Przeczytaj informację w ramce.

egzamin ósmoklasistyUzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.Jeżeli do liczby \(x\) dodamy \(3\), to otrzymamy A/B

\(40\%\) liczby \(x\) jest równe C/D
Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie wartości liczby \(x\)
Z treści zadania wynika, że \(x-3\) jest równe \(95\%\) liczby \(x\), czyli \(0,95x\). Otrzymamy zatem następujące równanie:
$$x-3=0,95x \\
0,05x=3 \quad\bigg/\cdot20 \\
x=60$$

To oznacza, że naszą liczbą \(x\) jest \(60\).

Krok 2. Rozwiązanie pierwszej części zadania.
Na początek dodajmy \(3\) do naszej liczby \(x\), dzięki czemu otrzymamy:
$$x+3=60+3=63$$

Ustalmy teraz jakim procentem liczby \(60\) jest otrzymana liczba \(63\), zatem:
$$\frac{63}{60}=1\frac{3}{60}=1\frac{1}{20}=1,05=105\%$$

To oznacza, że otrzymana liczba stanowi \(105\%\) liczby \(x\).

Krok 3. Rozwiązanie drugiej części zadania.
Wiemy już, że \(x=60\), zatem \(40\%\) liczby \(60\) będzie równe:
$$0,4\cdot60=24$$

Odpowiedź

B, D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments