Jeżeli 75% liczby a jest równe 177 i 59% liczby b jest równe 177, to

Jeżeli \(75\%\) liczby \(a\) jest równe \(177\) i \(59\%\) liczby \(b\) jest równe \(177\), to:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie wartości liczby \(a\).
Z treści zadania wynika, że:
$$0,75a=177 \\
a=236$$

Krok 2. Obliczenie wartości liczby \(b\).
W bardzo podobny sposób możemy wyznaczyć wartość liczby \(b\):
$$0,59b=177 \\
b=300$$

Krok 3. Wybór właściwej odpowiedzi.
Tak naprawdę w odpowiedziach mamy działania \(b-a\) oraz \(a-b\) wraz z proponowanymi wynikami. Obliczmy zatem wartość każdego z tych wyrażeń:
$$b-a=300-236=64 \\
a-b=236-300=-64$$

To oznacza, że poszukiwaną przez nas odpowiedzią jest \(b-a=64\).

Odpowiedź

B

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Iza

Dlaczego nie z minusem?