Jeśli prosta o równaniu x+1/2y+a=0 przechodzi przez punkt P=(-1,-2), to a jest równe

Jeśli prosta o równaniu \(x+\frac{1}{2}y+a=0\) przechodzi przez punkt \(P=(-1,-2)\), to \(a\) jest równe:

Rozwiązanie

Wartość \(a\) wyznaczymy podstawiając współrzędne punktu \(P\) do równania prostej. Podstawiając zatem \(x=-1\) oraz \(y=-2\) otrzymamy:
$$-1+\frac{1}{2}\cdot(-2)+a=0 \\
-1+(-1)+a=0 \\
-1-1+a=0 \\
-2+a=0 \\
a=2$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments