Jeśli kąt alfa jest ostry, a cos alfa=1/4 to

Jeśli kąt \(\alpha\) jest ostry, a \(cos\alpha=\frac{1}{4}\) to:

Rozwiązanie

Z jedynki trygonometrycznej wiemy, że \(sin^2α+cos^2α=1\) w związku z tym podstawiając wartość cosinusa otrzymamy:
$$sin^2α+cos^2α=1 \\
sin^2α+\left(\frac{1}{4}\right)^2=1 \\
sin^2α+\left(\frac{1}{16}\right)^2=1 \\
sin^2α=\frac{15}{16} \\
sinα=\sqrt{\frac{15}{16}} \quad\lor\quad sinα=-\sqrt{\frac{15}{16}} \\
sinα=\frac{\sqrt{15}}{4} \quad\lor\quad sinα=-\frac{\sqrt{15}}{4}$$

Z treści zadania wiemy, że \(\alpha\) jest kątem ostrym, a dla takich kątów sinus przyjmuje wartości dodatnie. Z tego też względu ujemne rozwiązanie musimy odrzucić i zostaje nam \(sin\alpha=\frac{\sqrt{15}}{4}\).

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments