Jeśli do wykresu funkcji f(x)=a/x należy punkt A=(-1/4,8), to

Jeśli do wykresu funkcji \(f(x)=\frac{a}{x}\) należy punkt \(A=\left(-\frac{1}{4},8\right)\), to:

Rozwiązanie

Do wzoru tej funkcji musimy po prostu podstawić współrzędne naszego punktu \(A\), otrzymując w ten sposób równanie:
$$8=\frac{a}{-\frac{1}{4}} \quad\bigg/\cdot(-\frac{1}{4}) \\
a=-2$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments