Jeśli a=3/2 i b=2, to wartość wyrażenia a*b/a+b jest równa

Jeśli \(a=\frac{3}{2}\) i \(b=2\), to wartość wyrażenia \(\frac{a\cdot b}{a+b}\) jest równa:

\(\frac{2}{3}\)
\(1\)
\(\frac{6}{7}\)
\(\frac{27}{6}\)
Rozwiązanie:

Podstawiamy do wzoru dane z treści zadania, otrzymując:
$$\frac{a\cdot b}{a+b}=\frac{\frac{3}{2}\cdot2}{\frac{3}{2}+2}=\frac{3}{\frac{3}{2}+\frac{4}{2}}= \\
=\frac{3}{\frac{7}{2}}=3:\frac{7}{2}=3\cdot\frac{2}{7}=\frac{6}{7}$$

Odpowiedź:

C. \(\frac{6}{7}\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ad

Dlaczego + 4/2 po drugim = w mianowniku