Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f(x)=3x^2+7x+c jest liczba -7/3. Wówczas c jest równe

Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej \(f(x)=3x^2+7x+c\) jest liczba \(\frac{-7}{3}\). Wówczas \(c\) jest równe:

\(0\)
\(1\)
\(-98\)
\(98\)
Rozwiązanie:

Skoro \(\frac{-7}{3}\) jest miejscem zerowym, to znaczy że:
$$f\left(\frac{-7}{3}\right)=0 \\
3\cdot\left(\frac{-7}{3}\right)^2+7\cdot\left(\frac{-7}{3}\right)+c=0 \\
3\cdot\frac{49}{9}+\left(-\frac{49}{3}\right)+c=0 \\
\frac{49}{3}-\frac{49}{3}+c=0 \\
0+c=0 \\
c=0$$

Odpowiedź:

A. \(0\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments