Jeden z rysunków przedstawia wykres funkcji liniowej f(x)=ax+b, gdzie a>0 i b<0

Jeden z rysunków przedstawia wykres funkcji liniowej \(f(x)=ax+b\), gdzie \(a\gt0\) i \(b\lt0\). Wskaż ten wykres.

jeden z rysunków przedstawia wykres funkcji liniowej
jeden z rysunków przedstawia wykres funkcji liniowej
jeden z rysunków przedstawia wykres funkcji liniowej
jeden z rysunków przedstawia wykres funkcji liniowej
Rozwiązanie:

Współczynnik kierunkowy \(a\gt0\) oznacza, że funkcja jest rosnąca.
Współczynnik \(b\lt0\) oznacza, że wykres funkcji przecina oś \(Oy\) pod osią \(Ox\).

Obydwa te warunki spełnia jedynie wykres z odpowiedzi \(C\).

Odpowiedź:
jeden z rysunków przedstawia wykres funkcji liniowej
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments