Jeden kąt trójkąta ma miarę 54 stopni. Z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta

Jeden kąt trójkąta ma miarę \(54°\). Z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta jeden jest \(6\) razy większy od drugiego. Miary pozostałych kątów są równe:

\(21°\) i \(105°\)
\(11°\) i \(66°\)
\(18°\) i \(108°\)
\(16°\) i \(96°\)
Rozwiązanie:

Skoro suma kątów w trójkącie wynosi \(180°\), to na pewno suma miar dwóch poszukiwanych kątów musi być równa:
$$180°-54°=126°$$

Taka sytuacja jest w odpowiedzi pierwszej i trzeciej, ale w odpowiedzi pierwszej miara kąta mniejszego jest pięciokrotnie (a nie sześciokrotnie) mniejsza, więc już na podstawie tej prostej dedukcji możemy wybrać odpowiedź \(C\).

Chcąc policzyć to w bardziej matematyczny sposób możemy ułożyć proste równanie. Przyjmijmy, że \(x\) to miara mniejszego kąta, a tym samym \(6x\) to miara kąta większego:
$$x+6x+54°=180° \\
7x=126° \\
x=18°$$

Kąt mniejszy: \(18°\)
Kąt większy: \(6\cdot18°=108°\)

Odpowiedź:

C. \(18°\) i \(108°\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments