Janek otrzymał z kartkówki ocenę dostateczną, czyli 3. Postanowił porównać tę ocenę ze średnią ocen klasy

Janek otrzymał z kartkówki ocenę dostateczną, czyli \(3\). Postanowił porównać tę ocenę ze średnią ocen klasy z tego sprawdzianu. W tym celu przeanalizował diagram, na którym przedstawiono wyniki wszystkich uczniów tej klasy.

egzamin ósmoklasistyO ile ocena, którą uzyskał Janek, była wyższa niż średnia ocen klasy?

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie średniej ocen z kartkówki.
Z wykresu możemy odczytać, że:
• \(4\) uczniów otrzymało jedynkę
• \(6\) uczniów otrzymało dwójkę
• \(7\) uczniów otrzymało trójkę
• \(2\) uczniów otrzymało czwórkę
• \(1\) uczeń otrzymał piątkę

To oznacza, że średnia ocen uczniów wyniosła:
$$śr=\frac{4\cdot1+6\cdot2+7\cdot3+2\cdot4+1\cdot5}{4+6+7+2+1} \\
śr=\frac{4+12+21+8+5}{20} \\
śr=\frac{50}{20} \\
śr=2,5$$

Krok 2. Obliczenie o ile ocena, którą uzyskał Janek, była wyższa niż średnia ocen.
Janek otrzymał ocenę \(3\). Średnia klasy wyniosła \(2,5\). To oznacza, że ocena Janka jest wyższa od średniej ocen całej klasy o \(3-2,5=0,5\) stopnia.

Odpowiedź

Ocena Janka była wyższa niż średnia klasy o \(0,5\) stopnia.

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Karol

Ja mam 8 lat i dzisiaj otrzymałem 6 ze sprawdzianu