Iloczyn wielomianów 2x-3 oraz -4x^2-6x-9 jest równy

Iloczyn wielomianów \(2x-3\) oraz \(-4x^2-6x-9\) jest równy:

\(-8x^3+27\)
\(-8x^3-27\)
\(8x^3+27\)
\(8x^3-27\)
Rozwiązanie:

Aby obliczyć iloczyn tych wielomianów musimy tak naprawdę poprawnie wymnożyć przez siebie poszczególne wyrazy:
$$(2x-3)\cdot(-4x^2-6x-9)= \\
=-8x^3-12x^2-18x+12x^2+18x+27= \\
=-8x^3+27$$

Odpowiedź:

A. \(-8x^3+27\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments