Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność 2/7

Ile liczb całkowitych \(x\) spełnia nierówność \(\frac{2}{7}\lt\frac{x}{14}\lt\frac{4}{3}\)?

\(14\)
\(15\)
\(16\)
\(17\)
Rozwiązanie:

Najprościej jest wymnożyć wszystkie liczby przez \(14\), otrzymując w ten sposób wartość \(x\) wewnątrz zapisu. To pozwoli szybko sprawdzić ile liczb całkowitych spełni wskazaną nierówność:
$$\frac{2}{7}\lt\frac{x}{14}\lt\frac{4}{3} \quad\bigg/\cdot14 \\
4\lt x\lt18\frac{2}{3}$$

Liczb całkowitych, które spełnią tą nierówność (czyli \(5, 6, 7…16, 17, 18\)) jest więc \(14\).

Odpowiedź:

A. \(14\)

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Essa

Genialne