Gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zamożności (…) Z analizy wykresu wynika, że w Brazylii

Gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zamożności korzystają z różnych źródeł energii i zużywają różną jej ilość. Wykres ilustruje tę zależność dla Brazylii.

egzamin ósmoklasistyZ analizy wykresu wynika, że w Brazylii:

Rozwiązanie

Sprawdźmy poprawność każdej z odpowiedzi:
Odp. A. Gospodarstwa zamożne zużywają przeciętnie mniej gazu ziemnego niż niezamożne.
Komentarz: To nieprawda, bo słupek wykresu dla gazu ziemnego w gospodarstwach zamożnych jest nieco wyższy niż w przypadku gospodarstw niezamożnych.

Odp. B. Gospodarstwa zamożne zużywają przeciętnie więcej energii uzyskanej z gazu ziemnego niż pozostałe.
Komentarz: To nieprawda, bo więcej gazu od gospodarstw zamożnych zużywają gospodarstwa średnio zamożne.

Odp. C. Wszystkie gospodarstwa zużywają głównie energię uzyskaną z paliw płynnych.
Komentarz: To nieprawda, bo w przypadku gospodarstw niezamożnych głównym źródłem energii jest drewno opałowe.

Odp. D. Gospodarstwa zamożne zużywają przeciętnie więcej energii elektrycznej i paliw płynnych niż pozostałe.
Komentarz: To prawda, gospodarstwa zamożne używają znacznie więcej energii elektrycznej i paliw płynnych niż pozostałe gospodarstwa.

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments