Gosia kupiła dwie cebulki kwiatów. Obie zasadzi w jednej doniczce. Ma do dyspozycji trzy doniczki ceramiczne

Gosia kupiła dwie cebulki kwiatów. Obie zasadzi w jednej doniczce. Ma do dyspozycji trzy doniczki ceramiczne i dwie plastikowe.Oceń prawdziwość podanych zdań.

Gosia może zasadzić kwiaty w doniczkach na \(6\) różnych sposobów.
Prawdopodobieństwo, że obie cebulki Gosia zasadzi w doniczce ceramicznej, wynosi \(\frac{1}{5}\).
Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Skoro obie cebulki mają znaleźć się w jednej doniczce, a mamy pięć różnych doniczek (trzy ceramiczne oraz dwie plastikowe), to Gosia może zasadzić kwiaty na \(5\) różnych sposobów (zasadzi kwiaty albo w pierwszej, albo w drugiej, albo w trzeciej, albo w czwartej, albo w piątej doniczce). Zdanie jest więc fałszem.

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Gosia może zasadzić kwiaty w jednej z pięciu doniczek. Z tych pięciu doniczek aż trzy są ceramiczne. Prawdopodobieństwo, że Gosia zasadzi kwiaty w ceramicznej doniczce jest więc równe \(\frac{3}{5}\), czyli zdanie było fałszem.

Odpowiedź

1) FAŁSZ

2) FAŁSZ

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments