Gdy od 17% liczby 21 odejmiemy 21% liczby 17, to otrzymamy

Gdy od \(17\%\) liczby \(21\) odejmiemy \(21\%\) liczby \(17\), to otrzymamy:

\(0\)
\(\frac{4}{100}\)
\(3,57\)
\(4\)
Rozwiązanie:

Zgodnie z treścią zadania musimy ułożyć i rozwiązać następujące równanie:
$$17\%\cdot21-21\%\cdot17= \\
=\frac{17}{100}\cdot21-\frac{21}{100}\cdot17= \\
=\frac{17\cdot21}{100}-\frac{21\cdot17}{100}=0$$

Odpowiedź:

A. \(0\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments