Funkcję f(x) przesunięto wzdłuż osi układu współrzędnych, otrzymując funkcję o wzorze g(x)=f(x+4)

Funkcję \(f(x)\) przesunięto wzdłuż osi układu współrzędnych, otrzymując funkcję o wzorze \(g(x)=f(x+4)\). Wobec tego funkcję \(f(x)\) przesunięto o:

Rozwiązanie

Z działu dotyczącego przekształceń wykresów funkcji wiemy, że zwiększając wartość argumentu \(x\) o jakąś wartość, otrzymamy przesunięcie funkcji w lewo (to jest ten mniej intuicyjny przypadek przesunięć w lewo/prawo). Zapis typu \(f(x+4)\) oznacza więc przesunięcie funkcji \(f(x)\) o \(4\) jednostki w lewo.

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments