Funkcja liniowa określona jest wzorem f(x)=-√2x+4. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

Funkcja liniowa określona jest wzorem \(f(x)=-\sqrt{2}x+4\). Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:

\(-2\sqrt{2}\)
\(\frac{\sqrt{2}}{2}\)
\(-\frac{\sqrt{2}}{2}\)
\(2\sqrt{2}\)
Rozwiązanie:

Miejscem zerowym funkcji jest taki argument \(x\) dla którego cała funkcja przyjmuje wartość równą zero. To oznacza, że miejsce zerowe wyliczymy w następujący sposób:
$$-\sqrt{2}x+4=0 \\
-\sqrt{2}x=-4 \\
\sqrt{2}x=4 \quad\bigg/:\sqrt{2} \\
x=\frac{4}{\sqrt{2}}=\frac{4\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=\frac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$$

Odpowiedź:

D. \(2\sqrt{2}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments