Funkcja liniowa f(x)=(m-2)x-11 jest rosnąca dla

Funkcja liniowa \(f(x)=(m-2)x-11\) jest rosnąca dla:

\(m\gt2\)
\(m\gt0\)
\(m\lt13\)
\(m\lt11\)
Rozwiązanie:

Aby funkcja była rosnąca, to jej współczynnik kierunkowy \(a\) musi być większy od zera. W naszym przypadku \(a=m-2\), zatem funkcja będzie rosnąca dla:
$$m-2\gt0 \\
m\gt2$$

Odpowiedź:

A. \(m\gt2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments