Funkcja liniowa f(x)=(m-1)x+5 ma miejsce zerowe równe 2

Funkcja liniowa \(f(x)=(m-1)x+5\) ma miejsce zerowe równe \(2\). Zatem:

Rozwiązanie

Miejsce zerowe równe \(2\) oznacza, że funkcja przechodzi przez punkt o współrzędnych \((2;0)\). Aby sprawdzić jaki parametr \(m\) ma nasza prosta wystarczy podstawić do jej równania współrzędne tego miejsca zerowego, czyli podstawić \(x=2\) oraz \(y=0\).
$$f(x)=(m-1)x+5 \\
0=(m-1)\cdot2+5 \\
0=2m-2+5 \\
0=2m+3 \\
2m=-3 \\
m=-1,5$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments