Funkcja liniowa f(x)=ax+b jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe. Stąd wynika, że

Funkcja liniowa \(f(x)=ax+b\) jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe. Stąd wynika, że:

\(a\gt0\) i \(b\gt0\)
\(a\lt0\) i \(b\lt0\)
\(a\lt0\) i \(b\gt0\)
\(a\gt0\) i \(b\lt0\)
Rozwiązanie:

Skoro funkcja liniowa ma być rosnąca, to na pewno \(a\gt0\).
Wiemy też, że funkcja ta ma dodatnie miejsce zerowe, musi więc wyglądać mniej więcej w taki sposób:

funkcja liniowa jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe

Widzimy wyraźnie, że skoro funkcja ma dodatnie miejsce zerowe i jest jednocześnie rosnąca, to na pewno przecina oś \(Oy\) w wartości ujemnej, czyli pod osią \(Ox\). To oznacza, że współczynnik \(b\lt0\).

Prawidłowa jest zatem odpowiedź \(a\gt0\) i \(b\lt0\).

Odpowiedź:

D. \(a\gt0\) i \(b\lt0\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments