Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x)=ax+b dla b=-3 oraz ab<0. Wynika z tego, że funkcja f

Funkcja liniowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=ax+b\) dla \(b=-3\) oraz \(ab\lt0\). Wynika z tego, że funkcja \(f\):

Rozwiązanie

Jeżeli współczynnik \(b\) jest równy \(-3\), a iloczyn \(ab\lt0\), to:
$$ab\lt0 \\
-3a\lt0 \quad\bigg/:(-3) \\
a\gt0$$

Dodatni współczynnik kierunkowy \(a\) oznacza, że prosta jest rosnąca.

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments