Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x)=-(x-1)^2+2

Funkcja kwadratowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=-(x-1)^2+2\).

Zadanie 1.1. (1pkt) Wykresem funkcji \(f\) jest parabola, której wierzchołek ma współrzędne:

Zadanie 1.2. (1pkt) Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest przedział:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments