Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x)=a(x-1)(x-3). Współczynnik a we wzorze funkcji

Funkcja kwadratowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=a(x-1)(x-3)\). Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \(W=(2;1)\).

matura z matematykiWspółczynnik \(a\) we wzorze funkcji \(f\) jest równy:

Rozwiązanie

Ramiona paraboli są skierowane do dołu, a to oznacza, że współczynnik \(a\) jest na pewno ujemny. Dokładną wartość tego współczynnika możemy poznać na różne sposoby, ale najprościej będzie podstawić do wzoru funkcji \(f(x)=a(x-1)(x-3)\) współrzędne wierzchołka \(W=(2;1)\). Otrzymamy wtedy:
$$1=a(2-1)(2-3) \\
1=a\cdot1\cdot(-1) \\
1=-a \\
a=-1$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments