Funkcja g jest określona wzorem

Funkcja \(g\) jest określona wzorem:

funkcja g jest określona wzorem

\(g(x)=f(x-1)\)
\(g(x)=f(x)-1\)
\(g(x)=f(x+1)\)
\(g(x)=f(x)+1\)
Rozwiązanie:

Wykres funkcji \(g\) jest przesunięciem funkcji \(f\) o jedno miejsce w dół, zatem:
$$g(x)=f(x)-1$$

Odpowiedź:

B. \(g(x)=f(x)-1\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments