Funkcja f(x)=(3-1/3m)x+3m-1 jest malejąca dla

Funkcja \(f(x)=\left(3-\frac{1}{3}m\right)x+3m-1\) jest malejąca dla:

Rozwiązanie

Funkcja liniowa będzie malejąca wtedy, gdy współczynnik kierunkowy \(a\) będzie mniejszy od zera. W związku z tym musimy rozwiązać następującą nierówność:
$$3-\frac{1}{3}m\lt0 \\
3\lt\frac{1}{3}m \\
m\gt9$$

To oznacza, że ta funkcja jest malejąca dla \(m\in(9,+\infty)\).

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments