Funkcja f jest określona wzorem f(x)=ax+4 dla każdej liczby rzeczywistej x. Miejscem zerowym

Funkcja \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=ax+4\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\). Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba \((-1)\). Wtedy:

Rozwiązanie

Jeżeli miejscem zerowym naszej funkcji jest liczba \(-1\), to oznacza, że dla \(x=-1\) ta funkcja przyjmuje wartość równą \(0\). Skoro tak, to:
$$a\cdot(-1)+4=0 \\
-a+4=0 \\
a=4$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments