Funkcja f jest określona wzorem f(x)=(1/2)^x dla wszystkich liczb rzeczywistych x

Funkcja \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x\) dla wszystkich liczb rzeczywistych \(x\). Funkcja \(f\) dla argumentu \(x=-3\) przyjmuje wartość:

Rozwiązanie

Aby dowiedzieć się jaką wartość przyjmie funkcja dla wskazanego argumentu wystarczy podstawić \(x=-3\) do wzoru naszej funkcji. Pamiętając o tym, że ujemny wykładnik potęgi związany jest z odwrotnością liczby potęgowanej, otrzymamy:
$$f(-3)=\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \\
f(-3)=2^3 \\
f(-3)=8$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments