Firma przesyłkowa korzysta z paczkomatów do samodzielnego nadawania i odbierania przesyłek przez klientów

Firma przesyłkowa korzysta z paczkomatów do samodzielnego nadawania i odbierania przesyłek przez klientów. Maksymalne wymiary prostopadłościennej paczki, którą można nadać za pośrednictwem tej firmy, wynoszą \(38cm\times41cm\times64cm\), a masa przesyłki nie może być większa niż \(25\) kg. W tabeli zapisano wymiary i masę czterech paczek.

egzamin ósmoklasistyKtóre z tych paczek mogą być nadane przez paczkomat tej firmy?

Rozwiązanie

Krok 1. Odrzucenie paczek ze względu na wymiary.
Z zapisu \(38cm\times41cm\times64cm\) wynika, że aby paczka mogła zostać nadana, to długości poszczególnych boków prostopadłościanu mogą mieć maksymalnie:
Pierwszy bok: \(38cm\)
Drugi bok: \(41cm\)
Trzeci bok: \(64cm\)

Z zaprezentowanych paczek tych warunków nie spełnia paczka pierwsza, bo jej trzeci bok ma długość \(66cm\). To oznacza, że pierwszą paczkę musimy odrzucić i w dalszej części zadania interesować nas będą póki co jedynie paczki numer \(2,3,4\).

Krok 2. Odrzucenie paczek ze względu na wagę.
Oprócz odpowiednich wymiarów nasze paczki muszą mieć jeszcze odpowiednią wagę. Maksymalna dopuszczalna waga wynosi \(25kg\) i widzimy, że trzecia paczka jest zbyt ciężka, a to oznacza, że jej także nie możemy nadać przez paczkomat.

Krok 3. Wybór paczek, które możemy nadać przez paczkomat.
Po analizie wykonanej w kroku pierwszym i drugim możemy stwierdzić, że kryterium wymiarów oraz wagi spełniają jedynie paczki numer \(2\) oraz \(4\).

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments