Firma F zatrudnia 160 osób

Firma \(F\) zatrudnia \(160\) osób. Rozkład płac brutto pracowników tej firmy przedstawia poniższy diagram. Na osi poziomej podano – wyrażoną w złotych – miesięczną płacę brutto, a na osi pionowej podano liczbę pracowników firmy \(F\), którzy otrzymują płacę miesięczną w danej wysokości.

matura z matematyki

Zadanie 1.1. (1pkt) Średnia miesięczna płaca brutto w firmie \(F\) jest równa:

Zadanie 1.2. (1pkt) Mediana miesięcznej płacy pracowników firmy \(F\) jest równa:

Zadanie 1.3. (1pkt) Liczba pracowników firmy \(F\), których miesięczna płaca brutto nie przewyższa \(5 000 zł\), stanowi (w zaokrągleniu do \(1\%\)):

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
goha

80, 81 placa czyli 2 kolumna czyli srednia arytm. – 4800 + 4800 / 2 = odp B