Energię zużywaną przez organizm człowieka można wyrażać w kilokaloriach (kcal) lub w kilodżulach (kJ)

Energię zużywaną przez organizm człowieka można wyrażać w kilokaloriach (kcal) lub w kilodżulach (kJ). Przyjmij, że \(1\) kcal=\(4,19\) kJ. Wskaż prawidłową odpowiedź.

Rozwiązanie

Sprawdźmy poprawność każdej z proponowanych odpowiedzi:
Odp. A. \(130\) kcal to \(54,47\) kJ
Obliczenie: \(130kcal=130\cdot4,19=544,7kJ\)

Odp. B. \(5447\) kcal to \(130\) kJ
Obliczenie: \(5447kcal\cdot4,19=22822,93kJ\)

Odp. C. \(130\) kcal to \(544,7\) kJ
Obliczenie: \(130kcal=130\cdot4,19=544,7kJ\)

Odp. D. \(544,7\) kcal to \(130\) kJ
Obliczenie: \(544,7kcal\cdot4,19=2282,293kJ\)

Prawidłowe przeliczenie znalazło się więc w trzeciej odpowiedzi.

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments