Dziedziną funkcji f jest przedział

Dziedziną funkcji \(f\) jest przedział:

dziedziną funkcji f jest przedział

\(\langle0,3\rangle\)
\((0,8\rangle\)
\(\langle-3,3\rangle\)
\((-3,8\rangle\)
Rozwiązanie:

Dziedzinę funkcji odczytujemy z osi \(x\). Widzimy wyraźnie, że dziedziną funkcji będzie przedział \(x\in(-3;8\rangle\).

Odpowiedź:

D. \((-3,8\rangle\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments