Do wykresu funkcji f określonej dla liczby rzeczywistej x wzorem f(x)=3^x-2

Do wykresu funkcji \(f\) określonej dla liczby rzeczywistej \(x\) wzorem \(f(x)=3^x-2\) należy punkt o współrzędnych:

Rozwiązanie

Aby dowiedzieć się, który z tych punktów należy do naszej funkcji, musimy po kolei podstawiać podane współrzędne do wzoru funkcji:

Odp. A.
$$-5=3^{-1}-2 \\
-5=\frac{1}{3}-2 \\
-5=-1\frac{2}{3} \\
L\neq P$$

Odp. B.
$$-2=3^{0}-2 \\
-2=1-2 \\
-2=-1 \\
L\neq P$$

Odp. C.
$$-1=3^{0}-2 \\
-1=1-2 \\
-1=-1 \\
L=P$$

Odp. D.
$$4=3^{2}-2 \\
4=9-2 \\
4=7 \\
L\neq P$$

Lewa strona jest równa stronie prawej jedynie w przypadku punktu \((0;-1)\), zatem to będzie poszukiwana przez nas odpowiedź.

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments